VIDEO

Projekto „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ elektroninės komunikacijos priemonė -animacinis filmas "Parama miško veisimui".

Projekto „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ elektroninės komunikacijos priemonė -animacinis filmas "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse".

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.4 "Parama smulkiesiems ūkiams".

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.3 "Parama investicijoms į prevencinę veiklą siekiant mažinti gaivalinių nelaimių".

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.2 "Ekologinis ūkininkavimas"

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.1 "Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas"

LEIDINIAI

Informacinis leidinys NR.2 pagal projektą „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

PASKIRTIS
Leidinys skirtas viešinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. investicinės paramos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. 

Informacinis leidinys NR.1 pagal projektą „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

PASKIRTIS
Leidinys skirtas viešinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. investicinės paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”.