VIDEO

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.2 "Ekologinis ūkininkavimas"

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.1 "Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas"

LEIDINIAI

Informacinis leidinys pagal projektą „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

PASKIRTIS
Leidinys skirtas viešinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. investicinės paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”.