Projektas „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

Projekto Nr. PLKT-PV-22-05644-PR001

Pareiškėjas: VšĮ Lektoriai

Įgyvendinimo trukmė: 2023.02.01. – 2025.02.01. (2-eji metai)

Tikslas: Gerinti KPP įgyvendinimo kokybę, efektyviai komunikuojant patirtį ir gerąją praktiką, gerinti KPP teikiamų galimybių supratimą.

Projekto santrauka: Projektas numato KPP priemonių komunikaciją, sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius. Taip siekiama gerinti KPP įgyvendinimo kokybę, efektyviai komunikuojant patirtį ir gerąją praktiką, gerinti KPP teikiamų galimybių supratimą. Projekto metu bus sukurtos audiovizualinės komunikacijos priemonės – animaciniai filmai 4 KPP priemonėms: “Investicijos į materialųjį turtą“, “Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius”, “Ūkio ir verslo plėtra”, “Ekologinis ūkininkavimas”. Bus sukurti elektroniniai leidiniai KPP priemonėms “Ūkio ir verslo plėtra” bei “Ekologinis ūkininkavimas” efektyviai komunikuoti. Projektas užtikrins sukurtų filmų ir elektroninių leidinių sklaidą per socialinius tinklus bei kitus interneto šaltinius.

Elektroninius leidinius galite rasti skiltyje „Darbai”, o animacinius filmus skiltyje „Video” ir skiltyje „Atlikti darbai”.