ĮGYVENDINAMAS KULTŪROS EDUKACIJOS PROJEKTAS „NETIKĖTAS MENAS”

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, bendradarbiaudama su VŠĮ „Mokymų sinergija”  dalyvauja kultūros projekte „Netikėtas menas”. Šis projektas siekia ne tik gilinti žinias apie kultūrą ir meną, bet ir ugdyti aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius, atskleisti kūrybinį potencialą ir suteikti galimybę jaunimui įsitraukti į įdomias kūrybines menines veiklas.

Kodėl šis projektas yra toks svarbus? Pirmiausia, jis yra skirtas Mažeikių rajono jaunimui, kuris gali jausti kultūrinę atskirtį dėl geografinio nutolimo nuo kultūros centrų. Projektas suteikia jiems puikią galimybę įsigilinti į kultūros ir meno procesus, tapti aktyviais kultūros vartotojais ir, svarbiausia, išreikšti savo kūrybinį potencialą.

2023 m. birželio mėn. įvykdyta pirmoji teminė veikla – Žemės meno edukacija „Nedaloma“, pavadinimu akcentuojama aplinkos, gamtos nedalomumo supratimą, siekiamybę supažindinti jaunimą su žemės menu. Vadovaujant profesionaliai žemės meno menininkei Inga Raubaitei Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos ugdytiniai susipažino su Žemės menu. Mokiniai ne tik susipažino su Žemės meno kūrinių reprodukcijomis, bet susibūrę į grupes sukūrė septynis žemės meno kūrinius iš natūralios gamtinės medžiagos: šakų, augalų, akmenų, randamų mokyklos parke, bei panaudojo atsineštas priemones: siūlus, šiaudus. Taip gimė kūrybiniai darbai, kurie puošia mokyklos aplinką.

2023 m. rugpjūčio mėn. vyko teatrinio veiksmo viešose erdvėse (flešmobo) kūrybinė edukacija “Ku-ku”. Rengiant pasirodymus buvo mokomasi veiksmo vaidybos, improvizacijos, kūrybinio bendradarbiavimo grupėse, muzikos ir ritmo, dainavimo, scenos judesio, šokio. Su dalyviais dirbo žinoma šou renginių kūrėja, dainininkė Miglė Vilčiauskaitė – Migloko.

2023 m. spalio mėn. vykdyta Gatvės meno kūrybinė edukacija pavadinimu „Čia dabar.” Šis įvykis pritraukė miestelio ir apylinkių jaunuomenę, skatindamas juos įsigilinti į gatvės meną. Tai yra iššūkis dėl visuomenės reakcijų ir skirtingų požiūrių, kurį dažnai patiria gatvės menininkai.  Šiai kūrybinei edukacijai vadovavo menininkė, grafikė, knygų iliustratorė ir J. Vienožinskio dailės mokyklos dailės mokytoja Birutė Zokaitytė.

Po šių edukacijų jaunieji menininkai – Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai, sukūrė refleksijas šia tema. Jie siekė išreikšti tai, kas jiems svarbu ir ką norėjo perduoti per savo menines kūrybas. Tai puikus pavyzdys, kaip šis projektas suteikė jiems galimybę išreikšti save ir išvystyti savo meninius gebėjimus.