Projektas „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“

Projekto Nr. PLKT-PV-23-1-00846-PR001

Pareiškėjas: VšĮ Lektoriai

Įgyvendinimo trukmė: 2023.06.01. – 2025.06.01. (2-eji metai)

Tikslas: Informuoti tikslinę auditoriją su KPP priemonių teikiamos galimybėmis:
1.) 2 priemonė. Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos
2.) 6 priemonė. Ūkio ir verslo plėtra. Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse”
3.) 7 priemonė. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse. Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”; Veikla „Parama asbestinių stogų dangos keitimui”
4.) 8 priemonė. Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą. Veiklos sritis „Miško veisimas”

Projekto santrauka: Projektas skirtas pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą, Šešiose Lietuvos apskrityse bus surengti 24 seminarai pristatantys ir nagrinėjantys galimybes teikiančias KPP priemones: Informuoti tikslinę auditoriją su KPP priemonių teikiamos galimybėmis: „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“, „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse”, „Parama asbestinių stogų dangos keitimui”, „Miško veisimas”. Projekto metu, skatinimo tikslais bus sukurti 3 animaciniai informaciniai filmai.

Animaciniai filmai bus talpinami  „Video” ir „Atlikti darbai” skiltyse.

Projektas „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

Projekto Nr. PLKT-PV-22-05644-PR001

Pareiškėjas: VšĮ Lektoriai

Įgyvendinimo trukmė: 2023.02.01. – 2025.02.01. (2-eji metai)

Tikslas: Gerinti KPP įgyvendinimo kokybę, efektyviai komunikuojant patirtį ir gerąją praktiką, gerinti KPP teikiamų galimybių supratimą.

Projekto santrauka: Projektas numato KPP priemonių komunikaciją, sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius. Taip siekiama gerinti KPP įgyvendinimo kokybę, efektyviai komunikuojant patirtį ir gerąją praktiką, gerinti KPP teikiamų galimybių supratimą. Projekto metu bus sukurtos audiovizualinės komunikacijos priemonės – animaciniai filmai 4 KPP priemonėms: “Investicijos į materialųjį turtą“, “Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius”, “Ūkio ir verslo plėtra”, “Ekologinis ūkininkavimas”. Bus sukurti elektroniniai leidiniai KPP priemonėms “Ūkio ir verslo plėtra” bei “Ekologinis ūkininkavimas” efektyviai komunikuoti. Projektas užtikrins sukurtų filmų ir elektroninių leidinių sklaidą per socialinius tinklus bei kitus interneto šaltinius.

Elektroninius leidinius galite rasti skiltyje „Darbai”, o animacinius filmus skiltyje „Video”  ir skiltyje „Atlikti darbai”.