Naujienos

Pradėtas įgyvendinti projektas „Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“.

Projekto tikslas: Atlikti tyrimai rodo žemą Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybių mokyklinio amžiaus vaikų susidomėjimo fizinio aktyvumo veiklomis lygį, motyvacijos ir sąmoningo požiūrio į fizinį aktyvumq stoką. Projekto tikslas – didinti šių savivaldybių vaikų fizinio raštingumo lygį pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo taip skatinant didesnį…

Plačiau

Birželio 6-8 dieną Rumšiškėse, sodybos „Pas Poną“ patalpose įvyko antrosios „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“ (LT04-1-KM-K01-011) mokomosios praktinės dirbtuvės – stovykla vaikams/jaunimui.

Dirbtuvėse –stovykloje dalyviais tapo gabūs Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos, Trakų rajono Aukštadvario gimnazijos ir Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokiniai, lankantys Trakų meno mokyklą. Pirmąją stovyklos dieną dalyviai buvo supažindinti su „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“ projektu, jo idėja ir tęstinumu. Dalyvių motyvaciją pakėlė žinia apie jų svarbų indėlį šiose dirbtuvėse – jų sukurti dirbiniai bei…

Plačiau

Balandžio 19-21 dieną Rumšiškėse įvyko projekte „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD” (LT04-1-KM-K01-011) numatytos mokomosios praktinės dirbtuvės – stovykla vaikams/jaunimui. 

Dirbtuvėse – stovykloje dalyvavo 30 vaikų iš socialinėje atskirtyje esančių aplinkų: vaikai iš Paparčių šv. Juozapo šeimos namų bendruomeninių vaikų globos namų, iš Palomenės ir Paparčių vaikų dienos centrų bei globojami globėjų šeimose. Stovyklos dalyviai buvo supažindinti su „Keliaujantis Aristavelės dvaras – KAD” projektu, buvo pristatyta stovyklos programa, bei sužinojo kad stovyklos metu ne tik…

Plačiau

Vykdant projektą „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD” (LT04-1-KM-K01-011) balandžio 19-21 dieną bus organizuojamos mokomosios praktinės dirbtuvės – stovykla vaikams/jaunimui. 

Dirbtuvių – stovyklos dalyviais numatyti vaikai iš socialinėje atskirtyje esančių aplinkų. Stovyklos metu dalyviai bus supažindinti su kultūros paveldu, Lietuvos etnografija. Vaikai atliks užduotis, susijusias su savo šalies menu, vyks žaidimai, spalvų terapija. Edukacijas ves profesionalūs, ilgametę patirtį sukaupę menininkai. Stovyklos metu dalyviai kurs dirbinius, piešinius, kurie bus perkeliami i keliaujantį Aristavėlės dvarą, kaip ugdomoji…

Plačiau

Kvietimas teikti paraiškas pagal „Erasmus+“ programą

Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti paraiškas 2022 metams pagal programą „Erasmus+“. „Erasmus+“, kuri ir toliau užtikrins mokymosi užsienyje, stažuočių, pameistrystės ir darbuotojų bei jaunimo mainų galimybes, taip pat tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektus įvairiose suaugusių švietimo ir mokymo, jaunimo mobilumo ir sporto srityse. Teikti paraiškas dėl finansavimo (arba būti partneriu)  pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar…

Plačiau

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

Planuojamas skelbti papildomas kvietimas paraiškų teikimui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“. Šiuo kvietimu bus siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams bei jaunimui kokybinę sistemą, kuri užtikrins jų gerovę.…

Plačiau