Pradėtas įgyvendinti projektas „Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“.

Projekto tikslas: Atlikti tyrimai rodo žemą Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybių mokyklinio amžiaus vaikų susidomėjimo fizinio aktyvumo veiklomis lygį, motyvacijos ir sąmoningo požiūrio į fizinį aktyvumq stoką. Projekto tikslas – didinti šių savivaldybių vaikų fizinio raštingumo lygį pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo taip skatinant didesnį susidomėjimą fizinio aktyvumo veiklomis.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.