Projekto „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ elektroninės komunikacijos priemonė -animacinis filmas "Parama miško veisimui".

Projekto „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ elektroninės komunikacijos priemonė -animacinis filmas "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse".

Projekto "Meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų taikymas Kauno regiono neįgaliesiems vaikams ir jaunimui gerinant psichinę sveikatą ir savijautą" motyvacinis reklaminis video filmas skirtas pristatyti projekto veiklą - dėmesingumo įsisamoninimo užsiėmimus.​

Projekto "Meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų taikymas Kauno regiono neįgaliesiems vaikams ir jaunimui gerinant psichinę sveikatą ir savijautą" motyvacinis reklaminis video filmas skirtas pristatyti projekto veiklą - menų terapijos užsiėmimus.

Projekto "Specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimas sprendžiant probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant šių priklausomybių prevenciją" tema: probleminio interneto ir skaitmeninių technologijų naudojimo keliami iššūkiai psichikos sveikatai - animacinis video filmas.

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.4 "Parama smulkiesiems ūkiams".

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.3 "Parama investicijoms į prevencinę veiklą siekiant mažinti gaivalinių nelaimių".

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.2 "Ekologinis ūkininkavimas".

Projekto „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“ KPP priemonių animacinis filmas Nr.1 "Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas".

Projekto „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Pagėgių savivaldybėje” visuomenės nuomonės formavimo video klipas nr. 2

Projekto "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Pagėgių savivaldybėje" visuomenės nuomonės formavimo video klipas.


Video filmas "Ženklai, kad tau reikia pagalbos" yra projekto "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje" reklaminės kampanijos dalimi.


Projektas "Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai"


Projektas "Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai"


Video klipas sukurtas Trakų meno mokyklos mokinių įgyvendinant projektą "Keliaujantis Aristavėlės dvara-KAD"


Projektas "Keliaujantis Aristavėlės dvara-KAD" Video klipą kurė Paparčių šv. Juozapo šeimos namų bendruomeninių vaikų globos namų bei Paparčių Vaikų dienos centro vaikai.


Video klipą kurė vaikai iš Palomenės vaikų dienos centro įgyvendinant projektą "Keliaujantis Aristavėlės dvara-KAD"