Informacinis leidinys pagal projektą „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

PASKIRTIS
Leidinys skirtas viešinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. investicinės paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”.

Metodinė medžiaga specialistams „Probleminio interneto ir skaitmeninių technologijų naudojimo keliami iššūkiai psichikos sveikatai“

PASKIRTIS
Parengta metodinė medžiaga skiriama specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose atitinkamose srityse ir galintiems efektyviai prisidėti vykdant naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevenciją bei teikiant pagalbą priklausomiems asmenims.