Pažeidžiamų ir rizikingo elgesio mokinių atpažinimo pagalbos priemonė pagal vykdomą TŪM programą

PASKIRTIS

Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, atpažinti vidutinę ir aukštą rizikingo elgesio mokinių požymius.

Informacinis leidinys NR.2 pagal projektą „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

PASKIRTIS
Leidinys skirtas viešinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. investicinės paramos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. 

Rekomendacinis leidinys paremtas taikomomis meno terapijomis ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikomis projekte „Meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų taikymas Kauno regiono neįgaliesiems vaikams ir jaunimui gerinant psichinę sveikatą ir savijautą“

PASKIRTIS

Leidinys skirtas neįgaliųjų vaikų ir jaunimo tėvams bei ugdymo specialistams (mokytojams), siekiantiems savarankiškai tęsti meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų užsiėmimus.

Informacinis leidinys NR.1 pagal projektą „KPP priemonių komunikacija sukuriant ir paskelbiant 4 animacinius filmus ir 2 elektroninius leidinius“

PASKIRTIS
Leidinys skirtas viešinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. investicinės paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”.

Metodinė medžiaga specialistams „Probleminio interneto ir skaitmeninių technologijų naudojimo keliami iššūkiai psichikos sveikatai“

PASKIRTIS
Parengta metodinė medžiaga skiriama specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose atitinkamose srityse ir galintiems efektyviai prisidėti vykdant naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevenciją bei teikiant pagalbą priklausomiems asmenims.