Metodinė medžiaga specialistams „Probleminio interneto ir skaitmeninių technologijų naudojimo keliami iššūkiai psichikos sveikatai“

PASKIRTIS
Parengta metodinė medžiaga skiriama specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir kitose atitinkamose srityse ir galintiems efektyviai prisidėti vykdant naujų priklausomybę sukeliančių rizikos veiksnių prevenciją bei teikiant pagalbą
priklausomiems asmenims.