Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

Planuojamas skelbti papildomas kvietimas paraiškų teikimui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

Šiuo kvietimu bus siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams bei jaunimui kokybinę sistemą, kuri užtikrins jų gerovę.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

Atrankos būdas: vykdomas projektų konkursas.

Kvietimo biudžetas: 1 391 236 eurų.

Veiklos, kurios galės sulaukti finansavimo:

1. naujų metodikų ir (arba) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu;

2. priemonių, būtinų įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (arba) naujus pagalbos mechanizmus, ir (arba) naują darbo modelį vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) įsigijimas;

3. patalpų, kuriose diegiamos ir (arba) taikomos naujos metodikos, nauji pagalbos mechanizmai, nauji darbo modeliai vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių), paprastasis remontas;

4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, reikalingi diegiant ir (arba) taikant naujas metodikas, naujus pagalbos mechanizmus, naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

Pagrindinis programos tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Remiama veikla: psichinės sveikatos stiprinimas ir prevencijos priemonės, didelis dėmesys vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei.

Jei susidomėjote galimybe teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“, kviečiame kreiptis el. paštu vsi.lektoriai@gmail.com dėl daugiau informacijos kaip tinkamai užpildyti kvietimo formas, atitikti nurodytus reikalavimus bei rasti projekto partnerius Lietuvoje bei užsienyje.