Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“

2021 m. liepos 7 d. paskelbtas papildomas kvietimas paraiškų teikimui pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ – „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“.

Pagrindinis šio kvietimo tikslas: siekis sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti gerovės konsultantų modelio plėtrą Lietuvoje.

Paraiškas dėl finansavimo gali teikti Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos) iki 2021 m. rugsėjo 7 d. Atranka vyks projektų konkurso principu.

Remiamos veiklos:

1. gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietų įrengimas;

2. gerovės konsultantų paslaugos teikimas;

3. veiklos ir iniciatyvos, didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą konkrečioje (-iose) savivaldybėje (-ėse), klientų pritraukimas ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimas.

Kvietimo biudžetas: 271 690 eurų.

Projekto išlaidų finansavimo intensyvumas: 100%.

Numatomi pagrindiniai projekto rezultatai:

1. bendruomenės teikiamos psichinės sveikatos paslaugų sustiprinimas;

2. vaikų ir jaunimo psichologinės būsenos pagerėjimas.

Jei susidomėjote galimybe teikti paraiškas pagal priemonę „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“, kviečiame kreiptis el. paštu vsi.lektoriai@gmail.com dėl daugiau informacijos kaip tinkamai užpildyti kvietimo formas, atitikti nurodytus reikalavimus bei rasti projekto partnerius Lietuvoje bei užsienyje.