Kvietimas teikti paraiškas pagal „Erasmus+“ programą

Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti paraiškas 2022 metams pagal programą „Erasmus+“. „Erasmus+“, kuri ir toliau užtikrins mokymosi užsienyje, stažuočių, pameistrystės ir darbuotojų bei jaunimo mainų galimybes, taip pat tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektus įvairiose suaugusių švietimo ir mokymo, jaunimo mobilumo ir sporto srityse.

Teikti paraiškas dėl finansavimo (arba būti partneriu)  pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačiosios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. VšĮ Lektoriai taip pat planuoja teikti keletą paraiškų arba gali būti jūsų partneriu teikiant paraiškas bei rengiant projektą jaunimo arba suaugusių švietimo srityse.

Žemiau pateiktoje lentelėje išdėstytos sritys, kuriose yra kviečiama teikti paraiškas bei nurodyti paraiškų teikimo terminai:

1 pagrindinis veiksmas Paraiškos teikimo terminas
Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje  2022 m. vasario 23 d. 2022 m. spalio 4 d.
Mobilumas mokymosi tikslais aukštojo mokslo srityje2022 m. vasario 23 d.
Mobilumas mokymosi tikslais profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse2022 m. vasario 23 d.
Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės2022 m. vasario 23 d.
„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse2022 m. spalio 19 d.
„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai2022 m. spalio 4 d.
Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje2022 m. rugsėjo 20 d.
  
2 pagrindinis veiksmas 
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2022 m. kovo 23 d.
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO2022 m. kovo 23 d.
Mažos apimties partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse  2022 m. kovo 23 d. 2022 m. spalio 4 d.  
Profesinės kompetencijos centrai2022 m. rugsėjo 7 d.
„Erasmus“ mokytojų akademijos2022 m. rugsėjo 7 d.
„Erasmus Mundus“ veiksmai2022 m. vasario 16 d. 
Inovacijų aljansai2022 m. rugsėjo 15 d.
Perspektyviniai projektai2022 m. kovo 15 d.
Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje2022 m. vasario 17 d.
Gebėjimų stiprinimo projektai profesinio mokymo srityje2022 m. kovo 31 d.
Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje2022 m. balandžio 7 d.
  
Sportas 
Bendradarbiavimo partnerystės sporto srityje2022 m. kovo 23 d.
Mažos apimties partnerystės sporto srityje2022 m. kovo 23 d.
Gebėjimų stiprinimas sporto srityje2022 m. balandžio 7 d.
Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno2022 m. kovo 23 d.

Jei susidomėjote galimybe teikti paraiškas „Erasmus+“ programai ir dalyvauti mainų projektuose, kviečiame kreiptis vsi.lektoriai@gmail.com arba +370 659 63587 dėl daugiau informacijos kaip tinkamai užpildyti kvietimo formas, atitikti nurodytus reikalavimus bei rasti projekto partnerius Lietuvoje bei užsienyje.