Vykdant projektą „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD” (LT04-1-KM-K01-011) balandžio 19-21 dieną bus organizuojamos mokomosios praktinės dirbtuvės – stovykla vaikams/jaunimui. 

Dirbtuvių – stovyklos dalyviais numatyti vaikai iš socialinėje atskirtyje esančių aplinkų.

Stovyklos metu dalyviai bus supažindinti su kultūros paveldu, Lietuvos etnografija. Vaikai atliks užduotis, susijusias su savo šalies menu, vyks žaidimai, spalvų terapija. Edukacijas ves profesionalūs, ilgametę patirtį sukaupę menininkai. Stovyklos metu dalyviai kurs dirbinius, piešinius, kurie bus perkeliami i keliaujantį Aristavėlės dvarą, kaip ugdomoji ir šviečiamoji priemonė renginiuose dalyvaujantiems regionų vaikams. Sukurtų dirbinių pristatymas keliaujančio Aristavėlės dvaro renginiuose yra labai svarbus šių dirbtuvių rezultatas nes leis dalyviams pasijusti reikšmingiems formuojant kultūrą per pagamintus dirbinius ir pristatant juos veiklu lankytojams.

Projektas finansuojamas EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis