Balandžio 19-21 dieną Rumšiškėse įvyko projekte „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD” (LT04-1-KM-K01-011) numatytos mokomosios praktinės dirbtuvės – stovykla vaikams/jaunimui. 

Dirbtuvėse – stovykloje dalyvavo 30 vaikų iš socialinėje atskirtyje esančių aplinkų: vaikai iš Paparčių šv. Juozapo šeimos namų bendruomeninių vaikų globos namų, iš Palomenės ir Paparčių vaikų dienos centrų bei globojami globėjų šeimose.

Stovyklos dalyviai buvo supažindinti su „Keliaujantis Aristavelės dvaras – KAD” projektu, buvo pristatyta stovyklos programa, bei sužinojo kad stovyklos metu ne tik smagiai ir turiningai leis laiką atlikdami kūrybines užduotis, tačiau ir prisidės prie reikšmingo tikslo – stovyklos metu kurti dirbiniai bei piešiniai vėliau bus perkeliami į keliaujanti Aristavelės dvarą kaip ugdomoji ir šviečiamoji priemonė renginiuose dalyvaujantiems regionų vaikams.

Stovyklos dalyviai sužinojo daugiau apie Lietuvos etnografiją, istoriją, kultūros paveldą, dalyvavo ekskursijoje po Lietuvos liaudies muziejų bei aplankė Aristavelės dvarą.

Dalyviai visas tris stovyklos dienas aktyviai dalyvavo teorinėse ir praktinėse edukacijose kurias vedė profesionalūs šalies menininkai. Susipažino su įvairiais tautodailės elementais – sužinojo apie polichromijos techniką bei jos išraiškas įvairiose dailės šakose, išbandė polichrominę tapybą. Sužinojo daugiau apie baltų raštus, jų naudojimą Lietuvos tautodailės kontekste bei naujai įgytas žinias užtvirtino kurdami įvairius ornamentus su baltų raštų elementais. Įvyko ir molio plastikos užsiėmimas, vaikai kūrė molio dirbinius su įspaudais iš natūralių gamtoje rastų medžiagų.

 Stovyklos metu buvo skirta daug dėmesio ir dalyvių emocinei savijautai – vyko įvairus atsipalaidavimo, kūrybiniai, improvizaciniai žaidimai, dailės terapijos užsiėmimas.

Projektas finansuojamas EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis