VAIKŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ FIZINIO RAŠTINGUMO UGDYMO UŽSIĖMIMAI 2024M. KOVO – BALANDŽIO MĖN. PROJEKTE „VAIKŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ FIZINIO RAŠTINGUMO DIDINIMAS KAZLŲ RŪDOS IR ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖSE”

Projekto kodas: Nr. SRF-FAV-2022-1-0017

Pavadinimas: Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse

Projekto tikslas: Didinti mokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo lygį Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo taip skatinant didesnį vaikų ir jų artimųjų susidomėjimą fizinio aktyvumo veiklomis.

Partneriai: Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

2024m. kovo – balandžio mėnesiais vyko  4.1.3. projekte numatyta veikla – vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo ugdymo užsiėmimai. Iš viso kovo – balandžio mėnesiais buvo įvykdyta 10 užsiėmimų po 2 val. kartu su artimaisiais – mokytojais, tėvais, seneliais ir pan. Sudarytos 3 gr. – 2 Kazlų Rūdoje ir 1 Šakiuose.

Veiklos aprašymas: Užsiėmimų tikslas – ugdyti vaikų fizinį raštingumą, motyvaciją ir sąmoningą požiūrį į fizinį aktyvumą skatinant kartu judėti visą šeimą. Tikslinė grupė – Kazlų Rūdos ir Šakių r. vaikai ir jų artmieji. Atlikti naujausi mokinių gyvensenos tyrimai rodo žemą Kazlų Rūdos ir Šakių r. sav. vaikų susidomėjimą fizinio aktyvumo veiklomis, ypatingai po pamokų. Dėl žemo vaikų fizinio aktyvumo didelė atsakomybė tenka ir jų artimiems žmonėms, kadangi nuo jų požiūrio į fizinį aktyvumą, nuo jų žinių šiais klausimais lygio labai priklauso vaikų sveikata ir motyvacija. Gaila, bet kai kurie šiuolaikiniai tėvai, kurie turėtų rodyti pavyzdį, dėl savo fizinio pasyvumo, didelio užimtumo ar abejingumo vaikų fiziniam aktyvumui jų neskatina, o kartais net slopina šiuos pomėgius. Siekiant tai pakeisti,  vyko bendri vaikų ir jų artimųjų reguliariūs fizinio aktyvumo didinimo užsiėmimai, kurių metu, kartu su fizinio aktyvumo specialistais įvairių veiklų pagalba buvo didinama motyvacija reguliariai sportuoti visiems šeimos nariams. Užsiėmimų metu dalyviai teoriškai ir praktiškai buvo supažindinami su įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis, jų įtaka žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai, gerai savijautai, per asmeninę patirtį buvo padedama atrasti konkrečiam asmeniui pagal jo galimybes ir poreikius tinkamiausią fizinio aktyvumo formą, skiriamas ypatingas dėmesys pratimų atlikimo taisyklingumui, kartu su dalyviais buvo planuojamas ir stebimas sveikatos rodiklių pokytis, taip ugdant jų suvokimą apie asmeninius fizinio aktyvumo poreikius bei poveikį. Vykdant dalyvių atranką buvo atsižvelgiama į kriterijų dėl moterų įsitraukimo: ne mažiau 50 proc. veiklų dalyvių buvo moterys, merginos, mergaitės. Dalis užsiėmimų vyko salėje, dalis lauke. Užsiėmimus vedė įvairūs skirtingos patirties ir kompetencijų turintys fizinio aktyvymo specialistai. Užsiėmimai vyko reguliariai 1-2 kartus per sav. po 2 val. kelis mėnesius iš eilės.

Dalinamės keletą akimirkų iš vykusių užsiėmimų 2024m. kovo -balandžio mėnesiais.