PROJEKTO „VAIKŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ FIZINIO RAŠTINGUMO DIDINIMAS KAZLŲ RŪDOS IR ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖSE” 2024M. VASARIO MĖNESIO NAUJIENOS

Projekto kodas: Nr. SRF-FAV-2022-1-0017

Pavadinimas: Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse

Projekto tikslas: Didinti mokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo lygį Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo taip skatinant didesnį vaikų ir jų artimųjų susidomėjimą fizinio aktyvumo veiklomis.

Partneriai: Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

2024m. sausio – vasario mėnesiais, Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje (Kazlų Rūdoje) toliau buvo tęsiama  4.1.2. projekte numatyta veikla – vaikų fizinio raštingumo ugdymo ir motyvacijos didinimo užsiėmimai.

Veiklos aprašymas: Užsiėmimų tikslas – ugdyti vaikų fizinį raštingumą, motyvaciją ir sąmoningą požiūrį į fizinį aktyvumą. Tikslinė grupė – Kazlų Rūdos ir Šakių r. mokyklinio amžiaus vaikai, kurie yra fiziškai neaktyvūs po pamokų, reguliariai nelanko sporto būrelių, nedalyvauja fizinio aktyvumo neformaliojo ugdymo veiklose, 4 ir daugiau val. per dieną pasyviai praleidžia prie kompiuterių, televizorių ar telefonų. Užsiėmimai buvo skirti teoriškai ir praktiškai supažindinti vaikus su įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis, jų įtaka žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai, gerai savijautai, per asmeninę patirtį vaikams buvo padedama atrasti pagal jų galimybes ir poreikius tinkamiausią fizinio aktyvumo formą, buvo skiriamas ypatingas dėmesys pratimų atlikimo taisyklingumui, kartu su dalyviais buvo planuojamas ir stebimas jų sveikatos rodiklių pokytis, taip ugdant suvokimą apie asmeninius fizinio aktyvumo poreikius bei poveikį. Aerobikos ir žygių su lazdomis užsiėmimai vyko reguliariai 2 kartus per sav. (II ir IV)  po 1,5 val. ir buvo vykdomi keletą mėnesius iš eilės (2023m. lapkričio 22d. – 2024m. vasario 28d.)

Dalinamės keletą akimirkų iš vykusių užsiėmimų 2024m. sausio -vasario mėnesiais.