KVIEČIAME SKAITYTI REKOMENDACINĮ LEIDINĮ PROJEKTE „MENO TERAPIJŲ IR DĖMESINGO ĮSISĄMONINIMO PRAKTIKŲ TAIKYMAS KAUNO REGIONO NEĮGALIESIEMS VAIKAMS IR JAUNIMUI GERINANT PSICHINĘ SVEIKATĄ IR SAVIJAUTĄ“

Projektas „Meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų taikymas Kauno regiono neįgaliesiems vaikams ir jaunimui gerinant psichinę sveikatą ir savijautą“ finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.


Pareiškėjas: Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba


Partneriai: „Kauno Jono Laužiko mokykla“, „Kauno Šv. Roko mokykla“, VšĮ „Lektoriai“


Projekto tikslas – per 6 mėnesius pagerinti Kauno regiono neįgaliųjų vaikų ir jaunimo (100 unikalių dalyvių) psichinę sveikatą meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų priemonėmis bei užtikrinti galimybę išmoktas terapijas taikyti savarankiškai namuose su tėvų pagalba bei ugdymo įstaigose užklasinių veiklų metu, padedant ugdymo specialistams. Projekte buvo vykdomos apklausos prieš projektą pagal, kurias buvo atsižvelgta į gautus elektroninių anketinių apklausų rezultatus. Potencialūs projekto dalyviai buvo suskirstyti į neįgalaus mokyklinio amžiaus vaikų grupes kiekvieniems skirtingos meno terapijos rūšies ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų užsiėmimams.


Vykdyta veikla: Projekto veiklos buvo orientuotos į Kauno regione gyvenančių ir besimokančių neįgaliųjų mokyklinio amžiaus vaikų (iki 18 metų) ir jaunimo (nuo 18 iki 29 m.) psichinės sveikatos gerinimą, suteikiant galimybę geriau pažinti save, gerinti susikaupimą, valdyti emocijas bei išreikšti kūrybiškumą, pasitelkiant penkias meno terapijos rūšis (dailės, muzikos, šokio, teatro, interaktyvaus meno – fotografijos, animacijos) ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų užsiėmimus.


Veiklų tęstinumo užtikrinimui buvo parengtas rekomendacinis leidinys paremtas taikomomis meno
terapijomis ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikomis, kuris buvo skirtas neįgaliųjų vaikų ir jaunimo
tėvams bei ugdymo specialistams (mokytojams), siekiantiems savarankiškai tęsti meno terapijų ir
dėmesingo įsisąmoninimo praktikų užsiėmimus.


Leidinį galite skaityti skiltyje „Darbai“.