ĮGYVENDINTI ŠAKIŲ RAJ. MOKSLEIVIAMS ORGANIZUOTI FIZINIO RAŠTINGUMO UGDYMO IR MOTYVACIJOS DIDINIMO UŽSIĖMIMAI

Baigta įgyvendinti Šakių raj. moksleiviams organizuoti „Vaikų fizinio raštingumo ugdymo ir motyvacijos didinimo užsiėmimai” pagal „Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“ projektą.

Veikloje buvo vykdomi aerobikos ir pilateso užsiėmimai.

Užsiėmimų tikslas – ugdyti vaikų fizinį raštingumą, motyvaciją ir sąmoningą požiūrį į fizinį aktyvumą. Tikslinė grupė-Kazlų Rūdos ir Šakių r. mokyklinio amžiaus vaikai, kurie yra fiziškai neaktyvūs po pamokų, reguliariai nelanko sporto būreliu, nedalyvauja fizinio aktyvumo neformaliojo ugdymo veiklose, 4 ir daugiau val. per dieną pasyviai praleidžia prie kompiuterių, televizorių ar telefonų.

Užsiėmimai buvo skirti teoriškai ir praktiškai supažindinti vaikus su įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis, jų įtaka žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai, gerai savijautai, per asmeninę patirtį vaikams buvo padedama atrasti pagal jų galimybes ir poreikius tinkamiausią fizinio aktyvumo formą, buvo skiriamas ypatingas dėmesys pratimų atlikimo taisyklingumui, kartu su dalyviais buvo planuojamas ir stebimas jų sveikatos rodiklių pokytis, taip ugdant suvokimą apie asmeninius fizinio aktyvumo poreikius bei poveikį. Dalis užsiėmimų vyko salėje, dalis nuotoliniu būdu, taip į fizinio aktyvumo veiklas įtraukiant IT. Užsiėmimus vedė įvairūs skirtingos patirties ir kompetencijų turintys fizinio aktyvymo specialistai. Tokiu būdu buvo siekiama išlaikyti vaikų susidomėjimą, įsitraukimą iki pat pabaigos, įvairinti žinias. Užsiėmimai buvo reguliarūs 1-2 kartus per sav. po 1,5 val. kelis mėnesius iš eilės. 

Kiekybiniai rezultatai – įvykdyta 126 užsiėmimų: 6 grupės po 21 kartą, po 1,5 val. užsiėmimuose sudalyvę asmenys – 72 asm. (12asm. grupėje).

Kokybiniai rezultatai – dalyvių atsakas ir noras dalyvauti pokyčiuose, teigiami dalyvių atsiliepimai, aukštas dalyvių pasitenkinimo lygis, įgytos naujos vertingos žinios, kompetencijos ir įgūdžiai, fizinio aktyvumo veiklos praturtintos informacinėmis technologijomis, fizinio aktyvumo veiklose dalyvavo daugiau mergaičių.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Projekto vykdytojai: VšĮ „Lektoriai“ kartu su partneriais Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir  Kazlų rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.