VšĮ Lektoriai specializuojasi visuomenės sveikatos gerinimo moksliniuose tyrimuose, turi daugiametę patirtį diegiant sveikatos priežiūros modelius, integracijos skatinimo metodus, teikiant ekspertines paslaugas. Turi patirties tarptautinių projektų įgyvendinime. Diegiami modeliai, vykdomi moksliniai tyrimai ir ekspertinė veikla: 

  • poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelio diegimas;
  • sveikatos priežiūros paslaugų netolygumų mažinimo modelio diegimas;
  • naujų mokymosi bei integracijos skatinimo metodų diegimas, specialisto ekspertinės paslaugos;
  • mokinių, turinčių specialiųjų poreikių įtraukimo į švietimo sistemą modelio diegimas,mokslinė tiriamoji veikla;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas;
  • Integralaus ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose.