„Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“

Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas

Projekto Nr. LT04-1-KM-K01-011

Veikla: Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas

Pareiškėjas: Lietuvos liaudies buities muziejus

Projekto tikslas: aukštos meninės vertės mobilių kultūros paslaugų stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei gerąją praktiką. Taip pat, pasitelkiant tarpsektorinį bendradarbiavimą sudaryti sąlygas kultūros atskirtyje esančiai visuomenės daliai bei platesnei visuomenei, nepriklausomai nuo patirties, socialinės padėties ar gyvenamosios vietos, pažinti savosios kultūros meninio paveldo spalviškumą ir jo estetinius principus, suteikiant galimybę semtis žinių iš profesionalų.