„Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių įtraukimo į švietimo sistemą modelio diegimas.

Projekto Nr. 09.2.2-ESFA-K-730-01-0012.

Veikla: mokinių, turinčių specialiųjų poreikių įtraukimo į švietimo sistemą modelio diegimas, tyrimų vykdymas, mokinių ugdymosi skatinimas, motyvacinės veiklos, ugdomieji seminarai, terapinės paslaugos.

Pareiškėjas: Kauno rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas: Įtraukties didinimo, pokyčių ir inovacijų siekis šio projekto partnerius sujungė į bendrą tikslą. Projekto partneriai, atstovaujantys švietimo, kultūros, socialinę sritis bei įtraukdami nevyriausybines organizacijas įdiegs naują inovatyvaus ugdymo ir koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelį. Tai leis padidinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtrauktį į švietimo sistemą, skatins mokinių ugdymąsi teikiant koordinuotą pagalbą, kels jų motyvaciją bei sieks sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių Kauno rajone. Diegiamas modelis mokiniams siūlo mobilią koordinuotą pagalbą, motyvacines veiklas, edukacinius praktinius seminarus, įvairias terapijos paslaugas, virtualias priemones švietimo pagalbai.