„The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs”

Modelio ir naujų mokymosi bei integracijos skatinimo metodų diegimas, specialisto ekspertinės paslaugos.

Veikla: modelio ir naujų mokymosi bei integracijos skatinimo metodų diegimas, specialisto ekspertinės paslaugos.

Pareiškėjas: Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla.

Projekto tikslas: Projektas orientuotas į sklandesnę vaikų su negalia socialinę integraciją projekto partneriams dalinantis sukaupta gerąja patirtimi. Projekto metu kuriamas bandomasis idealios organizacijos modelis, kuris leistų teikti įvairias socialinės integracijos paslaugas ir mokytis būtent specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir jaunimą. Vertinama partnerių organizacijų teikiama paslaugų kokybė ir diegiama paslaugų stebėsenos ir kokybės užtikrinimo sistema, kas suteikia galimybes išplėsti socialinių paslaugų įvairovę projekto partnerių organizacijose besimokantiems vaikams su negalia.