„Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Projekto Nr. SRF-FAV-2022-1-0017

Veikla: Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Pareiškėjas: Lektoriai, VšĮ

Projekto tikslas: Atlikti tyrimai rodo žemą Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybių mokyklinio amžiaus vaikų susidomėjimo fizinio aktyvumo veiklomis lygį, motyvacijos ir sąmoningo požiūrio į fizinį aktyvumo stoką. Projekto tikslas – didinti šių savivaldybių vaikų fizinio raštingumo lygį pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo taip skatinant didesnį susidomėjimą fizinio aktyvumo veiklomis.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

  PROJEKTAS „VAIKŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ FIZINIO RAŠTINGUMO DIDINIMAS KAZLŲ RŪDOS IR ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĖSE" JAU PRASIDEDA

 VšĮ „Lektoriai“ kartu su partneriais Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir  Kazlų rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuru nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėjo įgyvendinti Projektą „Vaikų ir jų artimųjų fizinio raštingumo didinimas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybėse“ SRF-FAV-2022-1-0017.

Projekto vykdymo laikotarpiu bus padidintas Kazlų Rūdos ir Šakių r. savivaldybių  mokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo lygis, skatinamas didesnis vaikų ir jų artimųjų susidomėjimas fizinio aktyvumo veiklomis.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos yra orientuotos į vaikų fizinio raštingumo didinimą pereinant nuo fragmentuotų žinių teikimo link sąmoningo ir atsakingo požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymo, taip darant ilgalaikį poveikį ir prisidedant prie problemos: žemas vaikų susidomėjimas fizinėmis veiklomis, sprendimo. Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į judėjimą. Ugdant fizinį raštingumą dalyviai įgys ar patobulins šiuos įgūdžius: išsiugdyti taisyklingo judėjimo įgūdžiai, motyvacija, atsakomybė būti fiziškai aktyviam visą gyvenimą, gebėjimas pasirinkti jo poreikius labiausiai atitinkančią fizinio aktyvumo formą, gebėjimas planuoti ir stebėti sveikatos rodiklių pokytį. Skatinant vaikų fizinį raštingumą į veiklas bus įtraukti ir jų artimieji, nes nuo jų požiūrio ir žinių lygio labai priklauso vaikų motyvacija būti fiziškai aktyviems. Fizinį raštingumą ugdančios veiklos bus įgyvendinamos šiais metodais: integralaus požiūrio į fizinį aktyvumą skatinimas gerinant su vaikais dirbančių specialistų kompetencijas, šeimos narių įtraukimas į fizinio aktyvumo veiklas, IT naudojimas, dalyvių įsitraukimas į asmeninių poreikių analizę, rezultatų planavimą, poveikio stebėseną, vertinimą.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos:

  • Fizinio aktyvumo didinimo stovyklos vaikams ir jų artimiesiems.
  • Vaikų fizinio raštingumo ugdymo ir motyvacijos didinimo užsiėmimai.
  • Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai.
  • Sporto viešinimo renginiai.
  • Tarprajoninio fizinio skatinimo renginiai.
  • Projekto metu bus įsigyti virtualios realybės akiniai, skirti sportiniai žaidimų ir sporto šakų simuliacijai.

Planuojama, kad Projekte dalyvaus 345 mokyklinio amžiaus vaikai ir 123 suaugusieji. Projekto vertė 104586.85 Eur. Sporto rėmimo fondo indėlis 94128,16 Eur, nuosavas indėlis sudaro 10 proc. projekto vertės arba 10458,69 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2024 m. gruodžio 31 d.