„Meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų taikymas Kauno regiono neįgaliesiems vaikams ir jaunimui gerinant psichinę sveikatą ir savijautą”

Kauno regione gyvenančių ir besimokančių neįgaliųjų mokyklinio amžiaus vaikų (iki 18 metų) ir jaunimo (nuo 18 iki 29 m.) psichinės sveikatos gerinimas.

Veikla: Projekto veiklos orientuotos į Kauno regione gyvenančių ir besimokančių neįgaliųjų mokyklinio amžiaus vaikų (iki 18 metų) ir jaunimo (nuo 18 iki 29 m.) psichinės sveikatos gerinimą, suteikiant galimybę geriau pažinti save, gerinti susikaupimą, valdyti emocijas bei išreikšti kūrybiškumą, pasitelkiant penkias meno terapijos rūšis (dailės, muzikos, šokio, teatro, interaktyvaus meno – fotografijos, animacijos) ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų užsiėmimus.

Pareiškėjas: Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Partneriai: „Kauno Jono Laužiko mokykla“, „Kauno Šv. Roko mokykla“, VšĮ „Lektoriai“

Projekto tikslas: Per 6 mėnesius pagerinti Kauno regiono neįgaliųjų vaikų ir jaunimo (100 unikalių dalyvių) psichinę sveikatą meno terapijų ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų priemonėmis bei užtikrinti galimybę išmoktas terapijas taikyti savarankiškai namuose su tėvų pagalba bei ugdymo įstaigose užklasinių veiklų metu, padedant ugdymo specialistams.

Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.